NB konsulter AB affärsidè


NB konsulter ab skall på ett kostnadseffektivt sätt utföra våra uppdrag med bibehållen god kvalitet.

Denna målsättning skall uppnås via följande medel:
NB konsulter grundades 1978 och ligger i Danderyd.


NB konsulter AB är ett objektivt tjänsteföretag.
Våra uppdragsgivare kan vara rör- och ventilationsentreprenörer, byggnadsföretag samt förvaltare av bostäder och lokaler.

Vi arbetar med datorstödd framtagning av dokument som ritningar, beskrivningar och utredningar.

För att säkerställa nivån på vårt arbete använder vi oss av en kvalitètsplan som är framtagen med inriktningen normering enligt ISO 9001.